Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 19 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00