Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 09-02-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30.