Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 19-02-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.