Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 02-02-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30.