Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 28-11-2012