Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος στην Κάτω Τιθορέα στις 11-11-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00