Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος της Κάτω Τιθορέας στις 30-10-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00