Τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 6-11-2015 και ώρα 13:00΄ το μεσημέρι στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου