Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος στην Κάτω Τιθορέα στις 11-9-2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00