Τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 15η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:00 μμ.