Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00