Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00