Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 8ηη Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.