Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00’.