Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 24 η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.