Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 18η Μαίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00’