Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 17η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00