Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00’