Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00’