Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00