Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την 30η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00