Τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/04/2013