Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 16η Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ.