Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 27η Ιουλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ.