Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης στις 15/09/2012