Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 01/12/2021 και ώρα 17:00.