Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Φεβρουαρίου 2012