Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 9η Νοεμβρίου 2011