Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 25 Οκτωβρίου 2011