Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 23 Νοεμβρίου 2011