Πρόσκληση συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στις 04/12/2013