Πρόσκληση λαϊκής συνέλευσης της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου.