Πρόσκληση για συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης