Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Δημοτικού στις 31/07/2013