Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 6 Οκτωβρίου 2011