ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ VOUTHER ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ( Κ.ΔΑ.Π).