Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.