Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού σχολείου Ελάτειας.