ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014 (ανακήρυξη συνδυασμών).