Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης