Όγδοη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας.