Μέχρι και την 8η Οκτωβρίου οι αιτήσεις αιγοπροβατοτρόφων για ειδικές ενισχύσεις λόγω Covid 19 - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.