Λήψη απόφασης σχετικά με το θάνατο του τοπικού συμβούλου Ελάτειας Καραβίδα Χρήστου.