Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 08-03-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00