Έβδομη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας 2012