Εργαστήρια Προβληματισμού-Διαβούλευσης με την Αυτοδιοίκηση και τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου 17/08/2016 & 18/08/2016