Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας.