Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Μαρτίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00.