Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/05/2013