Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/12/2013